Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Share on Facebook

Prijzen: De TOC Academy werkt voor een aantal trainingen met Waardebepaling Achteraf (WBA). Klik hier voor meer informatie.

Explorer Throughput Accounting (4u)
Er zijn momenteel geen trainingen gepland. Neem voor meer informatie contact op met ons secretariaat: 088-240 42 90

Klik hier voor algemene informatie over TOC Financieel Management (incl. boekentips)


Explorer Throughput Accounting (4 uur)


Op het verkeerde been door cost-accounting

 De Theory of Constraints is een zogenaamde systeemtheorie: het observeert en verbetert systemen door naar het systeem als geheel te kijken in plaats van naar de afzonderlijke onderdelen. Dat heeft ook gevolgen voor de financiële huishouding: daar waar wij geleerd hebben te denken in kosten en opbrengsten per product of per afdeling, kijkt TOC naar kosten en opbrengsten op systeemniveau. Het gevolg is dat management beslissingen anders uit kunnen vallen. Verrassend en ver-rijkend.
 In de workshop wordt aan de hand van enkele eenvoudige voorbeelden toegewerkt naar een andere financiële logica: throughput accounting. Duidelijk wordt dat dit een waardevolle aanvulling kan zijn op de traditionele manier van financieel management: beslissingen die throughput accounting kunnen veel sneller tot het gewenste resultaat leiden. 

Doel 
 Na afloop van de workshop is de deelnemer in staat eenvoudige management beslissingen te toetsen op te verwachten resultaat voor het systeem als geheel en business cases op te stellen die leiden tot bottom-line resultaat in plaats van afdelingsresultaat. De volgende dag zal de deelnemer de opgedane kennis direct toepassen. Een week na de workshop vindt een korte evaluatie plaats.

Doelgroep
 De workshop is bestemd voor iedereen die financiële beslissingen moet nemen in grote en kleine organisaties, zowel profit als non-profit. De workshop biedt plaats voor 20 deelnemers.


Duur
 De workshop duurt 4 uur, veelal gepland aan het einde van de middag/begin van de avond.

Programma

 Aan de hand van een eenvoudig systeem worden de uitkomsten van traditionele en TOC accounting vergeleken en wordt nieuwe logica ontdekt. Vervolgens wordt deze logica toegepast op andere voorbeelden en wordt een eenvoudige methode ontwikkeld om direct de volgende dag in de eigen situatie mee aan de slag te kunnen.

Afsluiting
 Deelnemers ontvangen na afloop van de cursus een TOC Academy Bewijs van Deelname.