Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Share on Facebook

Prijzen: De TOC Academy werkt voor een aantal trainingen met Waardebepaling Achteraf (WBA). Klik hier voor meer informatie.

Professional Drum-Buffer-Rope (4d)
Er zijn momenteel geen trainingen gepland. Neem voor meer informatie contact op met ons secretariaat: 088-240 42 90
De organisatie in Flow door Focus
In Operations Management staat de vraag centraal: wat moet ik NU doen om het doel (van het systeem, van de afdeling, van mezelf) maximaal te dienen? Dat lijkt een eenvoudige vraag, maar bij nadere bestudering van de praktijk blijkt dit allerminst het geval. De meeste mensen hebben te maken met een opeenstapeling van werkzaamheden (e-mails, rapporten, documenten, patienten, vergaderingen, leesvoer, telefoontjes, projecten), al dan niet met expliciete leverdata of deadlines. De manier waarop we geleerd hebben met deze werkvoorraad om te gaan is meestal gebaseerd op de eigen prioriteiten en eigen efficiency. En die kunnen de effectiviteit van het systeem als geheel in de weg staan.  In de training Operations Management worden inzichten ontdekt en toegepast die leiden tot een betere flow van de dagelijkse werkzaamheden, een opvallend hogere effectiviteit en dientengevolge een aanmerkelijk hogere arbeidssatisfactie. En dat alles zonder dat de werkdruk en de stress toenemen.

Doel 
Na afloop van de training zal de deelnemer organisaties en systemen beter laten presteren ten opzichte van het doel. De deelnemer analyseert de eigen situatie, doet voorstellen voor verbetering, creëert draagvlak voor de oplossing en implementeert deze duurzaam. We meten dit twee maanden na afloop van de training, tijdens de evaluatie. De deelnemer bepaalt dan zelf of de uitkomst van de training waardevol genoeg is via Waardebepaling Achteraf.

Doelgroep
De training is bestemd voor iedereen die verbeteringen in organisaties en systemen wil aanbrengen, die leiden tot meer resultaat. De cursus is niet gericht op het besparen van kosten, maar op het laten toenemen van het resultaat. De groepsgrootte is maximaal 12 personen.

Duur
De training duurt 4 dagen, verdeeld over 4 weken.

Programma
Tijdens de training wordt de praktijk van de deelnemer als uitgangspunt genomen. De praktijk bestaat in dit geval uit de organisatie waar de deelnemer in werkt en de structurele verbetering die men daar wil bereiken. Er wordt veel geoefend in tweetallen, om de juiste vragen te leren stellen. De theorie is verspreid over de 4 dagen, de TOC (en aanvullende) tools worden gedurende beide dagen praktisch geoefend.  De deelnemer krijgt iedere week een aantal kleine huiswerkopdrachten mee (ongeveer 2 uur studiebelasting).

 • Dag 1
  Wat te veranderen? Wat beperkt een organisatie of persoon bij het halen van zijn doel?
 • Dag 2 
  Verdieping en herhaling dag 1 adhv het huiswerk 
  Waarheen veranderen? Welke oplossingselementen zijn voorhanden om snel tot de gewenste verandering te komen?
 • Dag 3
  Verdieping en herhaling dag 2 adhv het huiswerk
  Hoe de verandering te realiseren? Op welke manier zijn de oplossingselementen snel en effectief te implementeren?
 • Dag 4
  Verdieping en herhaling dag 3 adhv het huiswerk
  De praktijk. Elke deelnemer past de opgedane inzichten toe op de eigen situatie en presenteert een plan van aanpak voor de implementatie ervan.
 
Afsluiting
Deelnemers ontvangen na afloop van de training een TOC Academy Bewijs van Deelname.