Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Share on Facebook

Prijzen: De TOC Academy werkt voor een aantal trainingen met Waardebepaling Achteraf (WBA). Klik hier voor meer informatie.

Practitioner Drum-Buffer-Rope (2d)
Er zijn momenteel geen trainingen gepland. Neem voor meer informatie contact op met ons secretariaat: 088-240 42 90
5 stappen naar een continu verbeterproces
Dankzij de Theory of Constraints zijn complexe systemen of grote organisaties op eenvoudige wijze te analyseren en te verbeteren. Daartoe zijn de 5 focussing steps ontwikkeld, die ertoe leiden dat verbeteringen met weinig inspanning in korte tijd aangebracht kunnen worden. Bovendien zijn de 5 focussing steps cyclisch van aard, waardoor de toepassing leidt tot een continu verbeterproces. Dat klinkt eenvoudig, dat is het ook, maar de praktijk van alledag blijkt nog wel eens weerbarstig te zijn. De manier waarop wij geleerd hebben naar systemen te kijken en er verbeteringen in aan te brengen blijkt ons voortdurend op het verkeerde been te zetten, met als gevolg dat een verandering over het algemeen niet tot het gewenste resultaat leidt. In de cursus Operations Management wordt met behulp van een computerspel ontdekt welke gevolgen ons huidige denken heeft voor het behalen van resultaten. Vervolgens wordt met behulp de 5 focussing steps ervaren welke resultaten ook mogelijk zijn en hoe deze dan in de praktijk van alledag toegepast kunnen worden.

Doel 
Na afloop van de cursus is de deelnemer in staat de 5 focussing steps in de eigen situatie toe te passen en er verbeteringen in aan te brengen - en zal dit dan ook doen. We meten dit één maand na afloop van de cursus, tijdens de evaluatie. De deelnemer bepaalt dan zelf of de uitkomst van de cursus waardevol genoeg is via Waardebepaling Achteraf.

Doelgroep
De cursus is bestemd voor iedereen die op een effectieve en efficiënte wijze verbeteringen wil blijven aanbrengen in dagelijkse werkzaamheden van zichzelf, de afdeling of de organisatie als geheel. De groepsgrootte is maximaal 12 personen.

Duur
De cursus duurt 2 dagen, verdeeld over 2 weken.

Programma
Op de eerste dag wordt met behulp van een computerspel de 5 focussing steps geoefend. Op de tweede dag wordt de achterliggende logica ontdekt en toegepast op voorbeeldsituaties. Tijdens de cursus wordt de praktijk van de deelnemer als uitgangspunt genomen. Onderwerp zal zijn de deelnemer zelf en evt. zijn of haar (werk)omgeving.  Na dag 1 krijgt de deelnemer een aantal kleine huiswerkopdrachten mee (ongeveer 2 uur studiebelasting).

  • Dag 1
    Theorie 5 focussing steps
    5 focussing steps via simulatie
  • Dag 2 
    Verdieping en herhaling dag 1 adhv het huiswerk
    Toepassing van de 5 focussing steps op de eigen situatie
Afsluiting
Deelnemers ontvangen na afloop van de cursus een TOC Academy Bewijs van Deelname.