Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Share on Facebook

Prijzen: De TOC Academy werkt voor een aantal trainingen met Waardebepaling Achteraf (WBA). Klik hier voor meer informatie.

Explorer Drum-Buffer-Rope (4u)
Er zijn momenteel geen trainingen gepland. Neem voor meer informatie contact op met ons secretariaat: 088-240 42 90
Constraint: vloek of zegen?
In de Theory of Constraints wordt veelvuldig gewerkt met de constraint, de bottleneck of de zwakste schakel. Deze lijkt een negatieve impact op prestaties van mensen en systemen te hebben, het beperkt immers de doorstroom! Maar niets is minder waar. Juist binnen TOC is de constraint de meest waardevolle plek in een systeem: het is de enige plek waardoor, als je hem verbetert, het systeem meer gaat opleveren. Een plek dus om snel te ontdekken en beter te benutten.
In de workshop Operations Management staat de focus op de constraint centraal: welke constraints bestaan er, hoe ontdek je ze en wat doe je om hem maximaal te benutten en te verbeteren. Kortom: hoe manage je de werkzaamheden van alle dag op een manier die met de minste inspanning het meeste oplevert. 

Doel 
Na afloop van de workshop is de deelnemer in staat om werkzaamheden zodanig te plannen, uit te voeren en te verbeteren dat hij of zij meer levert met minder inspanning. De volgende dag zal de deelnemer de opgedane kennis direct toepassen. Een week na de workshop vindt een korte evaluatie plaats.

Doelgroep
Deze workshop is bestemd voor iedereen die meer wil doen in minder tijd met minder stress. De groepsgrootte is maximaal 20 personen.

Duur
De workshop duurt 4 uur, veelal gepland aan het einde van de middag/begin van de avond.

Programma
Aan de hand van een simulatie van de werkelijkheid wordt de invloed van verschillende vormen van  constraints op de doorstroom duidelijk. Vervolgens wordt een werkwijze ontwikkeld, waarmee werkzaamheden op eenvoudige wijze gemanaged (dat wil zeggen: gepland, uitgevoerd en verbeterd) kunnen worden. De deelnemer ervaart dat daardoor meer verwerkt wordt met minder inspanning.

Afsluiting
Deelnemers ontvangen na afloop van de workshop een TOC Academy Bewijs van Deelname.