Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Share on Facebook

Prijzen: De TOC Academy werkt voor een aantal trainingen met Waardebepaling Achteraf (WBA). Klik hier voor meer informatie.

Problem Solving Maps - Teachers Program
Er zijn momenteel geen trainingen gepland. Neem voor meer informatie contact op met ons secretariaat: 088-240 42 90

Klik hier voor algemene informatie over TOC for Education

Klik hier voor meer informatie over de Problem Solving MapsProblem Solving Maps - Teachers Program

Zie ook  Problem Solving Maps - Train the Trainer Program
 
Sell the process, not the product
Danilo Sirias Ph.D (Professor aan de Saginaw Valley State University, auteur van het boek ‘Success… an Adventure’) heeft op basis van de Theory Of Constraints van Eli Goldratt de ‘Problem Solving Maps’ ontwikkeld – een generieke structuur waarmee de student zichzelf, uiteraard met ondersteuning van de docent, verschillende wiskundeonderwerpen op meerdere niveaus kan aanleren. De methode wordt inmiddels succesvol gebruikt in Japan, Mexico, Peru, Polen, Nicaragua en de Verenigde Staten. De Problem Solving Maps methodiek wordt daar inmiddels gebruikt als een manier van denken waarmee problemen en leeropdrachten in allerlei vakrichtingen worden opgelost en uitgevoerd. Voor meer informatie over de Problem Solving Maps:  www.problemsolvingmaps.com

Succes in Nederland
In het voorjaar van 2013 is een pilotworkshop in Nederland gegeven om te zien of de Problem Solving Maps ook in Nederland toegepast zouden kunnen worden. De resultaten waren dermate positief dat de Stichting TOC for Education heeft aangegeven een docenten- en een Train-The-Trainer programma beschikbaar te willen stellen in Nederland. De Stichting TOC for Education biedt deze programma's aan, hierdoor is het inschrijfgeld minimaal gebleven. De TOC Academy heeft aangeboden de organisatie te verzorgen. Het programma is zeer geschikt om buiten lesuren om te volgen, het is in de avonduren gepland. 

Enkele reacties van deelnemers:

"Ik zou de workshop, zoals gegeven door Danilo Sirias zeker aanbevelen bij anderen, mede vanwege de enthousiaste manier waarop Danilo de workshop presenteerde! Make the invisible visible. Sell the process, not the product." - Docent Wiskunde

"Ik heb het een erg interessante workshop gevonden. Ik verwacht de achtergrond van de Problem Solving Maps goed te kunnen gebruiken voor leerlingen die iets meer moeite hebben met wiskunde. Sterker nog, ik ga dit morgen in een afgezwakte vorm zelfs meteen toepassen. Hiermee hoop ik het denkproces van de betreffende leerlingen zichtbaarder te maken en gericht te  kunnen bijsturen. Daarom vind ik het gedachtengoed van deze workshop voor iedereen interessant. Making thinking visible!" - Docent Wiskunde


*** Danilo Sirias geeft de on-line workshops en de begeleiding, het programma is Engelstalig! ***

 

Doel
Na het volgen van het programma zijn de deelnemers voorbereid om wiskundeles te geven met gebruik van de Problem Solving Maps methodiek.


Doelgroep
Wiskundedocenten, of docenten die wiskunde begrijpen en de methode willen gebruiken om het toe te passen op andere vakgebieden.


Duur
Drie weken bestaande uit drie 3-uur durende on-line sessies met behulp van GoToMeeting (één per week), plus online discussies en ondersteuning gedurende de training. Na iedere workshop krijgt u opdrachten om thuis/op uw werk uit te voeren. Danilo is Sirias beschikbaar om via e-mail terugkoppeling te geven op de gemaakte opdrachten of om vragen te beantwoorden. U ontvangt een werkboek voor aanvang van de workshop.

 

Programma

 1. Het begrijpen van de problemen waar de studenten mee te maken hebben
 2. Uitdagingen van het huidige leermodel
 3. Het ideale wiskunde-leermodel 
 4. Een model gebaseerd op logisch nadenken
 5. Visualiseren van informatie: Grafische modellen

 6. Het vinden van patronen--Example-conclusion graph
  1. Introductie Example-conclusion graph
  2. Wanneer het Example-Conclusion graph te gebruiken
  3. Het construeren van een Example-Conclusion graph
  4. Het gebruik van de Example-Conclusion graph in de klas.

 7. Het toepassen van algemene regels in stappen ---The Multi-rule Branch
  1. Introductie multi-rule branch
  2. Wanneer de Multi-rule Branch te gebruiken
  3. Het construeren van een Multi-rule Branch
  4. Het gebruik van de Multi-rule Branch in de klas

 8. Het opbreken van problemen in kleinere problemen --- Math-breaker
  1. Introductie Math Breaker
  2. Wanneer de Math Breaker te gebruiken
  3. Het gebruik van de Math breaker voor gestructureerde problemen
  4. Het gebruik van de Math breaker voor semi-gestructureerde problemen
  5. Het construeren van een Math breaker
  6. Het gebruik van de Math Breaker in de klas

 9. Hoe het allemaal samenkomt
 10. "Beyond math":  Waarom moet ik wiskunde leren?
Afsluiting

Deelnemers ontvangen na afloop van het programma een 'Certificate of Recognition', uitgegeven door het Regional Mathematics and Science Center van de Siginaw Valley State University (VS) .

 


Over Danilo Sirias

 

  Dr. Sirias, a Fulbright-LASPAU scholar, is co-author of the book “Bridging the Boomer Xer Gap” selected by Soundview Executive Summaries as one of most influential business book of 2002 and by ForeWord magazine as Book of the Year.  He has published in several journals including the Journal for Quality and Participation, the International Journal of Applied Quality Management, the International Journal of Production and Operation Management, International Journal of Production Research and the Journal of Education for Business.  Professor Sirias has been involved in consulting and counseling for businesses in the service as well as manufacturing sectors.  His latest book is Success…an Adventure, a story written for teenagers to learn conflict resolution techniques as well as logical thinking.

In addition to his professional activities, Dr. Sirias is a former chess Olympiad and National Chess Champion of Nicaragua.

Mail: danilosirias@problemsolvingmaps.com