Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Share on Facebook

Prijzen: De TOC Academy werkt voor een aantal trainingen met Waardebepaling Achteraf (WBA). Klik hier voor meer informatie.

Practitioner Thinking Processes (2d)
Er zijn momenteel geen trainingen gepland. Neem voor meer informatie contact op met ons secretariaat: 088-240 42 90

Klik hier voor algemene informatie over de TOC Thinking Processes (incl. boekentips)


Practitioner TOC Thinking Processes (2 dagen)

Los de juiste problemen op!

Het ‘TOC Denkproces’, de methodiek van Eli Goldratt, biedt een gestructureerde werkwijze om een probleemgebied te analyseren tot doorbraakoplossingen te komen. In de praktijk blijkt het eenvoudig zijn allerlei oplossingen te verzinnen, het is echter niet altijd duidelijk of de oplossing ook het juiste (kern)probleem oplost!  Enig idee hoe vaak we ons afvragen of we wel met de goede dingen bezig zijn? In deze training geven we aandacht aan het komen tot doorbraakoplossingen, aan de hand van alledaagse problemen en doelstellingen uit de praktijk. Het is een training van 2 dagen, verdeeld over 2 weken.

Doel
Na afloop van de training heeft de cursist basiskennis om gestructureerd problemen op te lossen en heeft men globaal inzicht in de stappen van de TOC Denkprocessen. Wanneer de basiskennis van de TOC Denkprocessen onderdeel van het werk wordt brengt het een verandering in ‘denken’ tot stand, waar men zowel in het werk als daarbuiten plezier van heeft. We zijn tevreden als de deelnemer na afloop van de training zelfstandig problemen oplost. We meten dit één maand na afloop van de cursus, tijdens de evaluatie. De deelnemer bepaalt dan zelf of de uitkomst van de cursus waardevol genoeg is via het Pay What You Want principe.

Doelgroep
Mensen met interesse voor de TOC Denkprocessen die zelf doorbraakoplossingen willen genereren voor problemen in het eigen werkveld, waarbij het verkrijgen van draagvlak bij een grote groep mensen niet noodzakelijk is (zie daarvoor de 4-daagse training). De groepsgrootte is maximaal 12 personen.

Duur
De cursus duurt 2 dagen, verdeeld over 2 weken.

Programma
We behandelen de basis van de TOC Denkprocessen uitgebreid en praktisch, daarnaast krijgt de deelnemer een meer theoretische toelichting van de gehele methode. Tijdens de training wordt de praktijk van de deelnemer als uitgangspunt genomen. De praktijk bestaat in dit geval uit het 'systeem' waar de deelnemer in werkt en de problemen die hij of zij daarin tegenkomt. Er wordt veel geoefend in tweetallen, om de juiste vragen te leren stellen. De theorie is verspreid over twee dagen, de basis van de TOC Denkprocessen wordt gedurende beide dagen praktisch geoefend.  Na dag 1 krijgt de deelnemer een aantal kleine huiswerkopdrachten mee (ongeveer 2 uur studiebelasting).

Dag 1

 • Waarom, wat en waarheen veranderen?
 • Systeemgrenzen en –doel,
 • Behoeften
 • Core Cloud
 • Aannames
 • Injecties

Dag 2

 • Verdieping en herhaling dag 1 adhv het huiswerk
 • UDE's
 • UDE-tree
 • Obstakels
 • Roadmap

Afsluiting
Deelnemers ontvangen na afloop van de cursus een TOC Academy Bewijs van Deelname.