Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Share on Facebook

Prijzen: De TOC Academy werkt voor een aantal trainingen met Waardebepaling Achteraf (WBA). Klik hier voor meer informatie.

Explorer TOC for Education (4u)
Er zijn momenteel geen trainingen gepland. Neem voor meer informatie contact op met ons secretariaat: 088-240 42 90

Klik hier voor algemene informatie over TOC in Opvoeding en Onderwijs (incl. boekentips)


Explorer TOC for Education (4 uur)

De jeugd is ok!
Eli Goldratt, grondlegger van de Theory of Constaints, heeft zich naast de toepassing van TOC in de 'volwassen' omgeving hard gemaakt om een betere wereld te creeëren door zich te richten op de toekomst van ons allemaal: de jeugd. Er is volgens hem een patroon ontstaan in opvoeding en onderwijs dat de jeugd niet meer gestimuleerd wordt om na te denken, alleen nog om te onthouden. De TOC tools blijken uitermate geschikt om de jeugd zelfstandig op zoek te gaan naar oplossingen voor alledaagse en structurele problemen. Hiervoor heeft Eli de stichting TOC for Education opgericht, deze stichting heeft ook een afdeling in Nederland. 

Doel 
Na afloop van de workshop heeft de deelnemer een overzicht van de tools zoals deze worden gebruikt in opvoeding en onderwijs en heeft men er praktisch mee geoefend. De volgende dag zal de deelnemer de opgedane kennis direct toepassen. Een week na de workshop vindt een korte evaluatie plaats.

Doelgroep
De workshop is bestemd voor leraren, intern begeleiders, schooldirecteuren, maatschappelijk werkers, ouders en andere geïnteresseerden die in contact zijn met jeugd en op fundamenteel niveau willen bijdragen aan een betere maatschappij. De workshop biedt plaats voor 20 deelnemers.

Duur
De workshop duurt 4 uur, veelal gepland aan het einde van de middag/begin van de avond.

Programma
De theoretische achtergrond van de belangrijkste tools zoals deze worden ingezet in opvoeding en onderwijs worden toegelicht, samen met de toepassingsgebieden. Door één van de tools actief te oefenen op het niveau van de jeugd krijgt de deelnemer direct iets mee om de volgende dag te gaan oefenen.

Afsluiting
Deelnemers ontvangen na afloop van de cursus een TOC Academy Bewijs van Deelname.