Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Share on Facebook

Prijzen: De TOC Academy werkt voor een aantal trainingen met Waardebepaling Achteraf (WBA). Klik hier voor meer informatie.

Professional Strategy & Tactics (4d)
Er zijn momenteel geen trainingen gepland. Neem voor meer informatie contact op met ons secretariaat: 088-240 42 90

Klik hier voor algemene informatie over Strategy & Tactics (incl. boekentips)


Professional Strategy & Tactics (4 dagen)

Meer van het doel behalen door missiegericht werken
Ofwel 'Strategy as a journey'. Wanneer het onderhouden van de strategie geen 'one-time-action' of jaarlijks terugkerend verplicht ritueel is maar onderdeel uitmaakt van de totale bedrijfsvoering, wordt het mogelijk om de organisatie continue aan te passen aan iedere belangrijke verandering in de omgeving. De ODAA loop (Observe, Orient, Decide en Act) van J.R. Boyd wordt vaak in samenhang gebruikt met de strategische tools van TOC om dit in de organisatie vorm te geven. William Dettmer heeft beide geïntegreerd in het Constraint Management Model, bestaande uit 7 stappen - een belangrijk instrument om POOGI (process of ongoing improvement) op strategisch niveau te implementeren.

Doel 
Na afloop van de training gaat de cursist binnen de eigen organisatie (of die van een opdrachtgever) aan de slag met het missiegericht werken volgens het CMM. We meten dit twee maanden na afloop van de training, tijdens de evaluatie. De deelnemer bepaalt dan zelf of de uitkomst van de training waardevol genoeg is via Waardebepaling Achteraf.

Doelgroep
Managers, veranderaars, directeuren en leidinggevenden die strategische veranderingen willen doorvoeren op het moment dat de omgeving daartoe aanleiding geeft. De groepsgrootte is maximaal 12 personen.

Duur
De training duurt 4 dagen, verdeeld over 4 weken.

Programma
De theoretische onderbouwing van het Constraints Management Model wordt behandeld, samen met aanvullende tools uit de wereld van TOC en daar waar nodig van daarbuiten. De theorie wordt vertaald in de praktijk van de deelnemer. De praktijk bestaat in dit geval uit de organisatie waar de deelnemer in werkt en de strategische aanpak die men daar wil implementeren. Er wordt veel geoefend in tweetallen, om de materie onder de knie te krijgen. De theorie is verspreid over de 4 dagen, de TOC (een aanvullende) tools worden gedurende beide dagen praktisch geoefend.  De deelnemer krijgt iedere week een aantal kleine huiswerkopdrachten mee (ongeveer 2 uur studiebelasting).

 • Dag 1
Basis strategie met TOC
Introductie CMM
Step 1: Definieer het dilemma (systeem, doel,kritische succesfactoren en IO Map)
 
 • Dag 2 
  Verdieping en herhaling dag 1 adhv het huiswerk 
  Stap 2: Analyseer het huidige systeem (UDE's, op zoek naar de constraint)
  Stap 3: Creëer de transformatie (injecties, plan voor de toekomst)
  Stap 4: Ontwerp de toekomst (Strategic Future Reality Tree)
 • Dag 3
  Verdieping en herhaling dag 2 adhv het huiswerk
  Stap 5: Plan de executie (Prerequisite tree, 'strategy on the wall')
  Stap 6: Voer de strategie uit (mini OODA-loop)
  Stap 7: Review de strategie (OODA loop)
 • Dag 4
  Verdieping en herhaling dag 3 adhv het huiswerk
  Het proces onderhouden
  Het meten van succes
  T, I en OE binnen strategie
  Strategie in complexe omgevingen

Afsluiting
Deelnemers ontvangen na afloop van de training een TOC Academy Bewijs van Deelname. "So when the front is prepared, the rear is lacking, and when the rear is prepared, the front is lacking. Preparedness on the left means lack on the right, preparedness on the right means lack on the left. Preparedness everywhere means lack everywhere. When troops are on guard in many places, they are perforce scattered into small bands." - Master Sun (Sun Tzu and the Art of War)