Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Share on Facebook

Prijzen: De TOC Academy werkt voor een aantal trainingen met Waardebepaling Achteraf (WBA). Klik hier voor meer informatie.

Practitioner Strategy & Tactics (2d)
Er zijn momenteel geen trainingen gepland. Neem voor meer informatie contact op met ons secretariaat: 088-240 42 90

Klik hier voor algemene informatie over Strategy & Tactics (incl. boekentips)


Practitioner Strategy & Tactics (2 dagen)

Van strategie via tactiek naar operationele processen
Strategie vaststellen is één, vertalen naar de operationele processen is een andere tak van sport. Voor beide noodzakelijke stappen zijn TOC tools ontwikkeld die daarbij helpen. Voor zowel het vaststellen van de strategie en de tactiek (IO Map en S&T Tree) als het doorvoeren in processen (execution planning).

Doel 
Na afloop van de cursus zal de deelnemer actief aan de slag gaan met de IO-Maps en S&T trees voor de organisatie waar hij/zij voor werkt. We meten dit één maand na afloop van de cursus, tijdens de evaluatie. De deelnemer bepaalt dan zelf of de uitkomst van de cursus waardevol genoeg is via Waardebepaling Achteraf.

Doelgroep
Verantwoordelijken voor strategische en tactische besluitvorming, met verant-woordelijkheid(sgevoel) richting de uitvoering. De groepsgrootte is maximaal 12 personen.

Duur
De cursus duurt 2 dagen, verdeeld over 2 weken.

Programma
We behandelen de theorie over de creatie van de strategie en de bijbehorende tactiek en executie. Tijdens de cursus wordt de praktijk van de deelnemer als uitgangspunt genomen. Onderwerp zal zijn de deelnemer zelf en evt. zijn of haar (werk)omgeving. Er wordt veel geoefend in tweetallen, om de juiste vragen te leren stellen. Na dag 1 krijgt de deelnemer een aantal kleine huiswerkopdrachten mee (ongeveer 2 uur studiebelasting).

 • Dag 1
  Introductie ontwikkeling van strategie met TOC
  IO Map
  Alternatief vanuit de FRT (Future Reality Tree)
 
 • Dag 2 
  Verdieping en herhaling dag 1 adhv het huiswerk
  S&T Tree 
  Execution planning

Afsluiting
Deelnemers ontvangen na afloop van de cursus een TOC Academy Bewijs van Deelname.