Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Share on Facebook

Prijzen: De TOC Academy werkt voor een aantal trainingen met Waardebepaling Achteraf (WBA). Klik hier voor meer informatie.

Professional Project Management CCPM (4d)
Er zijn momenteel geen trainingen gepland. Neem voor meer informatie contact op met ons secretariaat: 088-240 42 90

Klik hier voor algemene informatie over TOC Project Management (incl. boekentips)


Professional Critical Chain Project Management (4 dagen)

Flow in projecten: elk project binnen tijd, scope en budget
Eli Goldratt:  'There is no such thing as a profitable project'. Dit is een uitspraak die past bij een holistische benadering van projectmanagement - hoe krijg je in de projectorganisatie zoveel mogelijk througput? En als dit maximaal is - kan dit dan ook betekenen dat elk project binnen tijd, scope en budget opgeleverd kan worden? En is dit noodzakelijk? Voor de realisatie vereist dit een inrichting van de projectorganisatie gericht op het op tijd en binnen de scope uitvoeren van projecten. Hoe werkt dit? Welke onderdelen van TOC komen daarbij goed van pas? Wat betekent dit voor de interne en externe projectdeelnemers?

Doel 
Na afloop van de training gaat de cursist binnen de eigen organisatie (of die van een opdrachtgever) aan de slag met het in flow krijgen van de projectorganisatie - gericht op de benodigde throughput. Twee maanden na afloop van de training bepaalt de deelnemer tijdens de evaluatie of dit doel bereikt is. De deelnemer bepaalt dan zelf of de uitkomst van de training waardevol genoeg is via Waardebepaling Achteraf.

Doelgroep
Projectleiders, projectmanagers, leidinggevenden die de projectorganisatie willen inrichten op optimale throughput. De groepsgrootte is maximaal 12 personen.

Duur
De cursus duurt 4 dagen, verdeeld over 4 weken.

Programma
Tijdens deze dagen komt de specifieke toepassing van CCPM en de TOC Denkprocessen nodig om de projectorganisatie in flow te krijgen samen. Tijdens de training wordt de praktijk van de deelnemer als uitgangspunt genomen. De praktijk bestaat in dit geval uit de organisatie waar de deelnemer in werkt en de projectorganisatie wil inrichten op optimale throughput. Er wordt veel geoefend in tweetallen, om de juiste vragen te leren stellen. De theorie is verspreid over de 4 dagen, de TOC (en aanvullende) tools worden gedurende beide dagen praktisch geoefend.  De deelnemer krijgt iedere week een aantal kleine huiswerkopdrachten mee (ongeveer 2 uur studiebelasting).

 • Dag 1
  Viable Vision tav de multi-projectorganisatie 
  Analyse van de huidige situatie
  Programmamanagement volgens TOC
  Het definiëren van de juiste scope

 • Dag 2 
  Verdieping en herhaling dag 1 adhv het huiswerk 
  Kritieke resources en resource allocatie
  Drum-Buffer-Rope in de multi-projectorganisatie 
  Taskmanagement in de multi-projectorganisatie
  Measurements
 • Dag 3
  Verdieping en herhaling dag 2 adhv het huiswerk
  Beslissingen nemen in de multi-projectomgeving
  Leveranciers als onderdeel van het projectteam
  Klanten als onderdeel van het projectteam
  Scopemanagement in een multi-projectomgeving
 • Dag 4
  Verdieping en herhaling dag 3 adhv het huiswerk
  Inrichting van de projectorganisatie
  Draagvlak in de projectorganisatie
  De combinatie TOC-Lean-Six Sigma
Afsluiting
Deelnemers ontvangen na afloop van de training een TOC Academy Bewijs van Deelname.