Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Share on Facebook

Prijzen: De TOC Academy werkt voor een aantal trainingen met Waardebepaling Achteraf (WBA). Klik hier voor meer informatie.

Professional Throughput Accounting (4d)
Er zijn momenteel geen trainingen gepland. Neem voor meer informatie contact op met ons secretariaat: 088-240 42 90

Klik hier voor algemene informatie over Throughput Accounting (incl. boekentips)


Professional Throughput Accounting (4 dagen)

Cashflow 2.0: meer cash met minder inspanning
Bedrijven en organisatie gaan over het algemeen niet failliet door een gebrek aan winst, maar door een gebrek aan cash. Cashflow is een belangrijke levensader van iedere organisatie, niet in de laatste plaats omwille van het maandelijks kunnen betalen van salarissen en natuurlijk leveranciers. In veel organisaties is cashflow te beschouwen als een constraint, een beperkende factor om meer van het doel te bereiken. En in deze tijd van economische druk op bedrijven, leveranciers en consumenten is het niet eenvoudig financiers te vinden voor een al dan niet tijdelijk tekort aan cash. 
In deze training wordt een manier ontwikkeld om gebruik makend van de beschikbare capaciteit in korte tijd meer cash te genereren zonder extra uitgaven te veroorzaken.  Met behulp van elementen uit de TOC Denkprocessen wordt het kernprobleem aangepakt, van oplossingen voorzien en een plan gemaakt voor de implementatie ervan.

Doel 
Na afloop van de training ontwikkelt en implementeert de deelnemer in de eigen organisatie nieuwe voorstellen voor het in korte tijd versnellen van de cashflow. Twee maanden na afloop van de training vindt een evaluatie van de resultaten plaats, eventueel een bijsturing in de vorm van coaching en wordt de waarde van de training bepaald.

Doelgroep
Financiele managers, stafmedewerkers, marketing & sales medewerkers, adviseurs, zelfstandig ondernemers en ZZP-ers, die behoefte hebben aan een betere cashflow of aan het beter kunnen adviseren daarover. De groepsgrootte is maximaal 12 personen.

Duur
De training duurt 4 dagen, verdeeld over 4 weken.

Programma
Tijdens de training wordt de theorie van Throughput Accounting uitgebreid behandeld, alsmede de vertaling hiervan in de dagelijkse praktijk. De theorie is verspreid over de 4 dagen, de TOC (en aanvullende) tools worden gedurende beide dagen praktisch geoefend.  De deelnemer krijgt iedere week een aantal kleine huiswerkopdrachten mee (ongeveer 2 uur studiebelasting).

 • Dag 1
  Ongewenste effecten van de huidige manier van financieel managen
  Het kernprobleem achter de traditionele vorm van financieel management
 • Dag 2 
  Verdieping en herhaling dag 1 adhv het huiswerk 
  Meetwaarde 1 van Througput Accounting: Throughput
  Meetwaarde 2 van Througput Accounting: Inventory
  Meetwaarde 3 van Througput Accounting: Operating Expenses
 • Dag 3
  Verdieping en herhaling dag 2 adhv het huiswerk
  De Throughput Accounting oplossingsrichting
  Plan voor implementatie
 • Dag 4
  Verdieping en herhaling dag 3 adhv het huiswerk
  De praktijk. Elke deelnemer past de opgedane inzichten toe op de eigen situatie en presenteert een plan van aanpak voor de implementatie ervan.
Afsluiting
Deelnemers ontvangen na afloop van de training een TOC Academy Bewijs van Deelname.