Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Aanbod

Klik op de titel voor meer informatie.

Throughput Accounting (TA)
Eén van de meest controversiële onderwerpen binnen de Theory of Constraints is het onderwerp Accounting. Daarmee wordt niet de financiële administratie bedoeld (salarissen, debiteuren, crediteuren, kas-bank-giro), maar het vakgebied dat zich bezighoudt met besluitvorming op het gebied van geld. Financial accounting ondersteunt het besluitvormingsproces: welke investeringen wilt u doen, zelf maken of niet, budget toewijzing, prestatiemetingen op het gebied van kosten, opbrengsten en winst.

Financial of management accounting bestaat al sinds het begin van de 20e eeuw in de vorm zoals we die nu kennen en is eigenlijk in de loop van die tijd niet aangepast. Er zijn hier en daar verfijningen aangebracht of verdiepingen, maar de basis van management accounting is nog steeds het streven naar lokale optimalisatie. De aanname is dat als alle onderdelen van een systeem financieel optimaal presteren, dat daarmee het systeem als geheel optimaal functioneert. En juist binnen de Theory of Constraints is ontdekt dat die aanname niet klopt. 

Bij Throughput Accounting gaat het om financiële beslissingen die gerelateerd worden aan het systeem als geheel. Enerzijds leidt dat tot verrassende aanbevelingen (en dito opbrengsten) waar geld wel en vooral ook waar het niet aan besteed moet worden, anderzijds leidt het regelmatig tot onbegrip en frustratie omdat een aantal vastgeroeste overtuigingen aan de kaak worden gesteld.

De kennismaking met Throughput Accounting vindt plaats met het even simpele als doeltreffende voorbeeld van Eli Goldratt zelf: P en Q. Met behulp van dat voorbeeld word duidelijk dat de keuzes die we maken niet altijd de juiste zijn, omdat we geconditioneerd zijn op één bepaalde manier naar de financiele werkelijkheid te kijken. Daarbij zien we het bredere verband over het hoofd en nemen we de verkeerde beslissing. Met Throughput Accounting wordt de samenhang van het systeem als geheel als vertrekpunt gekozen, hetgeen menigmaal tot een contra-intuitief besluit leidt.