Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
TOC for Education (TOCfE)
Het alfabet
“Het idee om voor elk taalgeluid een teken te gebruiken was zo’n verbijsterende sprong van de verbeelding dat het niet zozeer opmerkelijk  is dat het relatief laat in de geschiedenis gebeurde, maar eerder dat het überhaupt gebeurde.” 1
2 800 jaar geleden  slaagden mensen er voor het eerst in om de woorden die ze spraken helemaal zichtbaar te maken op een manier die iedereen kon leren. De ontwikkeling van de democratie en het floreren van de  handel waren de eerste gevolgen.


TOC reflectieprocessen
TOC reflectieprocessen met hun grafische weergave maken het verloop van processen en keuzes zichtbaar en geven daar greep op. Werkend met TOC leer je de essentiële bouwstenen van processen te onderscheiden, de logische samenhang te doorzien en te herkennen wat er ontbreekt. Dat geeft zelfsturing en leidt tot  vrijheid, verantwoordelijkheid en welslagen. Iedereen kan het leren.


Onderwijsleerprocessen
Wie  kinderen onderwijst of opvoedt streeft idealen na voor hun toekomst. Hij loopt daarbij aan tegen vele belemmeringen. Goede  samenwerking richt zich op de gezamenlijke  idealen. Elke deelnemer weet wat zijn eigen bijdrage is aan het overwinnen van de belemmeringen én wat de bijdragen van anderen zijn. Soms gaat dat vanzelf. Waar het niet vanzelf gaat, kan het geleerd worden.  Jong en oud kan het leren.


Veranderen zonder verwijt of zelfverwijt
TOC reflectietools maken het mogelijk om elke samenhang te verhelderen en betere resultaten te behalen. Zonder verwijt of zelfverwijt leer je de vinger leggen op dat element van jouw systeem dat de optimale werking ervan belemmert. Het richt zich niet op sterkere of zwakkere personen, maar op ongebruikte mogelijkheden voor ieder binnen zijn eigen domein die het verschil maken. Inspanningen die zich richten op elementen die niet de belemmering vormen, worden dan losgelaten en alle tijd en  aandacht kan gericht worden op het element dat het grootste verschil zal maken.


Elk systeem heeft maar één belemmering die de uitkomst beperkt
 Om te begrijpen hoe eenvoudig dat is, kun je denken aan een ketting, waarin alleen de zwakste schakel de draagkracht van de ketting bepaalt. Elke inspanning om andere schakels te versterken zal geen resultaat hebben zolang de zwakste schakel niet versterkt is. Hoewel  dit een heel vanzelfsprekend inzicht is , blijkt dat we reflectie- en communicatieprocessen en hun grafische weergave nodig hebben om dit te doorzien voor situaties die onbevredigend voor ons zijn.
Gewenning aan tegenvallende resultaten en de bewijsmacht van ervaringen uit het verleden vormen vaak de eerste belemmering voor bevredigende resultaten. TOC reflectieprocessen geven een perspectief dat de bewijskracht van vroegere ervaringen doet vergeten en maken de weg vrij voor reële verwachtingen, uitvoerbare strategieën en bevredigende resultaten.

TOCfE
Eli Goldratt stelde zijn theorie beschikbaar voor het onderwijs door oprichting van een non-profit organisatie. Deze kreeg de naam Theory of Constraints for Education (TOCFE). De analysemodellen die zo succesvol zijn in het bedrijfsleven, blijken tevens zeer praktisch en doeltreffend voor de meest uiteenlopende doelgroepen en onderwijssituaties. In meer dan 40 staten en landen, o.a. in Engeland en Amerika, van Mexico tot Maleisië, van Israel tot Zuid-Afrika worden de aanpakstrategieën met succes toegepast.

 

Stichting TOC for Education Nederland
Sinds  2002 is de Stichting TOCfE Nederland actief om kinderen en volwassenen met simpele tools anders na te leren denken en logischer keuzes te maken. De stichting voorziet in trainingen, materiaal en kennis. "Het doel van de stichting TOCFE.NL is het gedachtegoed van TOC te verspreiden binnen het onderwijs en daardoor bij te dragen aan een harmonischer samenleving. Het gedachtegoed van TOCFE: TOC is een systeem van denk- en communicatievaardigheden, dat op logica, respect en creativiteit gebaseerde hulpmiddelen biedt, die het mogelijk maken helder en verantwoordelijk te denken, handelen en communiceren."

Daarnaast ondersteunt de stichting alle initiatieven waarbij de TOCfE tools worden ingezet, zoals het FiRe communicatiemodel van Mecuma - al succesvol ingezet in vele scholen. http://www.mecuma.com/.  

Voor meer informatie over de Stichting TOC for Education Nederland: www.tocfe.nl. U kunt ook contact opnemen met Richard Wentzel, voorzitter van de stichting.

1 The Consequences of Literacy, Jack Goody and Ian Watt. Comparative studies in Society and history 1963 Cambridge UP